Odedávna se užívaly

Výsledky astrologických pozorování se již před tisíciletími staly nedílnou součástí rozhodování člověka o jeho krocích nejen v každodenním běžném životě, ale i v dlouhodobém výhledu. Řídili se jimi prostí občané, ale i vládci nejmocnějších říší světa. Rozmach takzvaných exaktních věd odsunul postupně všechny nauky a vědy, stará umění a mystické praktiky, spojené tradičně s přírodou a harmonií celého vesmíru, téměř nenávratně na vedlejší kolej. Alespoň v západní konzumní společnosti, pronikající globalizační rychlostí světla do všech koutů planety.

Jak se bránit?

Ačkoliv i mnozí vládcové i významných států světa dávali často váhu astrologickým předpovědím, přesto byli vždy nejvíce ve vleku všemocných nadnárodních korporací a byli nuceni hájit zejména jejich zájmy. Ale to jedinec nemusí dělat. Může se starat jen o svůj život a k tomu využívat dlouhodobé nebo krátkodobé denní, či týdenní horoskopy.